Upozorenje!

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) web stranica za online prodaju te uvjete prodaje putem internetske trgovine Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) prije korištenja web stranice kogutex.hr u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Ukoliko odlučite pristupiti kupnji naših proizvoda putem online kupnje (web shop) ili ste ovu web stranicu posjetili radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu tada se smatra da ste upoznati i da ste suglasni sa ovim Uvjetima, u suprotnom Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) se oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni sa ovim Uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Opće odredbe uvjeta prodaje

Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno uvjeti poslovanja Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi, prvenstveno ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA, osobito u dijelu kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu. Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA (N.N. 41/14 , glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu).
Cjeloviti Zakon o zaštiti potrošača možete pronaći na sljedećem linku: ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Prodavatelj

Prodavatelj je trgovačko društvo: Kogutex d.o.o. (kogutex.hr)
Sjedište društva: Dragutina Božića 3, 49282 Konjščina, Hrvatska
Tel: +385 49 465 230
e-mail adresa: kogutex@kr.t-com.hr
Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
IBAN: HR8624020061100943921
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: MBS: 03651878; OIB: 00201684199
Direktor: Tomislav Gorički

Značenje riječi navedenih u općim uvjetima:

Prodavatelj – trgovačko društvo Kogutex d.o.o. (kogutex.hr), Dragutina Božića 3, 49282 Konjščina, Hrvatska
kogutex.hr – adresa web stranice trgovca internet trgovine za online prodaju
Kupac/potrošač – sve osobe koje su nakon pretraživanja i odabira proizvoda ili usluge izvršile registraciju svojih podataka ili se privremeno prijavile te naručile proizvod ili uslugu.
Korisnik kogutex.hr – sve osobe koje web stranicu kogutex.hr koriste u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na kogutex.hr ili dobivanja bilo kakvih informacija o nekom proizvodu.
Korištenje kogutex.hr – pristup je stranici kogutex.hr radi realizacije internet trgovine ili dobivanja informacije o proizvodima
Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na kogutex.hr, a koje je moguće kupiti putem internetske trgovine.

Kupac – potrošač

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Pravna i fizička osoba, posjetitelj Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) web shopa koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju ili privremenu prijavu svojih podatka te naručila proizvod ili uslugu.
Korištenje usluga Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama, uporaba i korištenje istoga od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i /ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Akcijska prodaja

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Pravna i fizička osoba, posjetitelj Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) web shopa koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju ili privremenu prijavu svojih podatka te naručila proizvod ili uslugu.

Korištenje usluga Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama, uporaba i korištenje istoga od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i /ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Prodavatelj ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Akcijska prodaja

Tvrtka Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) će u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje i visina popusta ili umanjenu cijenu. Tvrtka Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Posebni uvjeti

Direktor trgovačkog društa Kogutex d.o.o. (kogutex.hr), 26. travnja 2023. godine donosi sljedeće UVJETE PRODAJE:
– U skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA direktor poduzeća je odobrio za:
Potrošači definirani kao Internet potrošači – prodaja putem interneta, toj skupini na sredstava plaćanja karticom, pouzećem ili virmanom odobravaju se pogodnosti u ovisnosti o količini naručenih proizvoda, trenutno važećoj akciji, trajnoj narudžbi. “Posebni oblici prodaje” i “Akcije” – na internetu definirane su u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA.

Opće odredbe

Nositelj svih prava na internet stranici kogutex.hr je trgovačko društvo Kogutex d.o.o. (dalje u tekstu: Prodavatelj) Prodavatelj putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – kogutex.hr webshopa. Korištenjem usluge Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) webshopa smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Općim odredbama uvjeta prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) webshopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između Potrošača kao krajnjeg kupca i Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) webhopa i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnos na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, način plaćanja, jamstava, reklamacije i povrat, dostavu, zaštitu i tajnost osobnih podatka i druga pitanja vezana uz korištenje Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) i online kupnje.
Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavača zaključen je u trenutku narudžbe proizvoda.
Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.
Prodavatelj pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Prodavatelj pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) web shopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Prodavatelj pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.
Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.
Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Kogutex d.o.o. (kogutex.hr), ukoliko je šteta nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, virusa u računalima i drugih slučajeva za koje nije odgovoran prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) .
Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) . Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda, ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmjeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavjesti, mijenjati sadržaj Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane za webshop, kao i sav ostali materijal na Kogutex d.o.o. (kogutex.hr), zbog čega su Korisnici Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) dužni prilikom svakog posjeta web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) web stranici.

Fotografije i opisi

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda ne moraju nužno biti identični. Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) nastoji što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo razlike u opisu i fotografiji proizvoda.
Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) sve materijale, fotografije i tekstove postavlja na Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) u dobroj namjeri kako bi se kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) ne odgovara. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ako proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opise se redovito i detaljno provjeravaju.
Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na Kogutex d.o.o. (kogutex.hr).
Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane dobavljača – proizvođača.

Izjava o kolačićima (Cookies policy)

Kako bi stranice Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) prije spremanja Cookiesa (kolačića) mora zatražiti pristanak Korisnika. Korištenjem web stranice kogutex.hr internetske trgovine Korisnik pristaje na upotrebu Cookiesa (kolačića).
Cookie-i su neophodan dio procesa naplate i bez njihovog korištenja, nećete biti u mogućnosti dodati proizvode u košaricu i završiti proces plaćanja. Ukoliko želite više informacija o cookie-ima, posjetite www.allaboutcookies.org. Kako bi omogućili korištenje cookie-a na Windows PC-u, odaberite opciju ‘help’ na vrhu vašeg browsera, a potom kliknite na ‘about’ opciju. Postavkama na Mac-u pristupate pod menijem ‘jabuka’ dok vam je browser aktivan, a onda odaberite ‘about’ opciju.

Ugovor

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Kogutex d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Kogutex d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem kogutex.hr web trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje u trenutku zaključenja narudžbe i izrade računa.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Kogutex d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Kogutex d.o.o., Dragutina Božića 3, 49282 Konjščina, Hrvatska) ili elektroničkom poštom na kogutex@kr.t-com.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Kogutex d.o.o., odnosno kogutex.hr web trgovina zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Kogutex d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Ureda i Skladišta Kogutex d.o.o., Dragutina Božića 3, 49282 Konjščina, Hrvatska, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kogutex d.o.o., odnosno kogutex.hr web trgovini, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju biti će te obaviješteni.

U razumnom roku nakon sklapanja ugovora na daljinu, a najkasnije u trenutku isporuke robe ili početkom izvršavanja usluge, Prodavatelj je dužan dostaviti potrošaču, potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju (papir, elektronička pošta).

Prije samog sklapanja Ugovora, Korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na Opći uvjeti online kupovine pod izbornikom INFORMACIJE na doljnjem dijelu naslovne stranice (obavijest iz članka 57. st. 1. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (Narodne novine, br. 41/2014 i 110/2015), ovi Uvjeti.

Korisnik nema pravo raskida ugovora:

Povrat robe i zaštita potrošača

Reklamacije i prigovori

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte, te usmeno putem telefona:

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Kogutex d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Kogutex d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi korisnik.

Kupac ima pravo podnijeti pisani prigovor, bilo u prodajnom prostoru Kogutex d.o.o., Dragutina Božića 3, 49282 Konjščina, Hrvatska ili putem pošte na Kogutex d.o.o., Dragutina Božića 3, 49282 Konjščina, Hrvatska ili elektroničke pošte na kogutex@kr.t-com.hr, a tvrtka Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) dužna je na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) voditi će i čuvati pisanu evidenciju prigovora najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Prije sklapanja ugovora (kupovine) tvrtka Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) potrošača će obavijestiti putem predračuna, tekstom na ovoj stranici ili na drugi način o imenu, sjedištu i matičnom broju tvrtke kojoj potrošač može iznijeti svoje prigovore, glavnim svojstvima proizvoda ili usluga koje se nude, cijeni proizvoda ili usluge uključujući sva porezna i druga davanja, troškovima dostave proizvoda, načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge, uslugama koje se nude nakon prodaje, jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu, pravu potrošača na raskid ugovora prema ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, pretpostavkama i postupku otkaza ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od godinu dana, troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne zaračunava po osnovnoj tarifi, te razdoblju u kojem web narudžba ili cijena vrijede.

U slučaju telefonske narudžbe, identitet tvrtke, kao i komercijalna svrha poziva biti će izričito navedeni prilikom započinjanja razgovora. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Najkasnije u trenutku isporuke proizvoda, odnosno najkasnije na dan početka pružanja usluge potrošaču će biti predana potvrda prethodne obavijesti u pisanom ili u nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju koja će sadržavati sve podatke koje sadrži i prethodna obavijest.

U slučaju nastanka ili otkrića materijalnog nedostatka proizvoda postupa se prema odredbama zakona o obveznim odnosima.

Ukoliko je kupac pravna osoba, Kogutex zadržava pravo odobrenja ili neodobrenja raskida Ugovora. U slučaju odobrenja raskida ugovora s pravnom osobom, prije povrata sredstava nužno je dostaviti ovjerenu Obavijest o knjiženju odobrenja.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Kogutex d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Kogutex d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Kogutex d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Kogutex d.o.o. ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Kogutex d.o.o. ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

On-line rješavanje potrošačkih sporova

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS http://ec.europa.eu/odr

Zaštita osobnih podataka

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Potrošački prigovori i primjedbe

Sukladno ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA, Kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: kogutex@kr.t-com.hr

Izjava o privatnosti

Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje i korištenje informacija

Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

Linkovi

Ove Internet stranice sadrže linkove na druge Internet stranice. Molimo vas da uzmete u obzir kako Kogutex d.o.o. (kogutex.hr) ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike potičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.

Ispravci/ažuriranje osobnih podataka

Ako se korisnikovi osobni podaci (poput poštanskog broja) promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se obično može izvršiti na Internet stranici Moj račun ili slanjem e-maila na adresu: kogutex@kr.t-com.hr

Obavijesti o promjenama

U slučaju da odlučimo promijeniti naša pravila o poštivanju privatnosti obavijest ćemo objaviti na naslovnici naših Internet stranica kako bi korisnici uvijek bili upoznati s podacima koje prikupljamo, načina na koji ih koristimo i pod kojim ih uvjetima, ako takvi postoje, otkrivamo. Ako u bilo kojem trenutku odlučimo iskoristiti osobne podatke na način različit od navedenog u vrijeme kad su isti podaci dobiveni, naše ćemo korisnike obavijestiti putem e-maila. Korisnicima će biti pružena mogućnost da odobre ili ne naše korištenje tih podataka na nov način. Podatke ćemo koristiti u skladu s pravilima o poštivanju privatnosti važećima u vrijeme prikupljanja podataka.

Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete poslati e-mail na: kogutex@kr.t-com.hr

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

facebook logo