HACCP logoNaš pogon proizvodnje ispunjava sve higijenske i zdravstvene norme, a tako i tehničke, ćemu svjedoče svi atesti i projekti, koji su bili potrebni da se proizvodnja vrši na siguran i zdrav način. Uveli smo HACCP sustav u proizvodnju. Naši proizvodi mogu se upotrijebiti 12 mjeseci od datuma proizvodnje tj. do označenog datuma koji je otisnut na svakom pojedinačnom pakiranju, a kakvoća i kvaliteta, a tako i sama analiza kiselinskog stupnja i postotak vlage, redovito se kontroliraju od strane Laboratorija za analitičku kemiju kod Instituta u Križevcima.

Kogutex artikli
KOGUTEX Tjestenine d.o.o.
Proizvodni pogon zagorskih mlinaca:
Jertovec 170, Konjščina, HR-49282
tel:+385 49 465 230, +385 49 465 304
fax:+385 49 464 411
info mail: kogutex@kr.t-com.hr

Kontakt osoba: Tomislav Gorički
GSM:+385 98 460 180
mail: tomislavgoricki@inet.hr

Zagorski mlinci 500gr

facebook logo